Знакови обавештења

Advertisements

Како регулишемо саобраћај?

Знакови изричитих наредби

Знакови опасности

Облици и боје саобраћајних знакова

Васионски саобраћај

Силазак астронаута Армстронга на месечеву површину са космичког брода ‘’Аполо XI’’ 20. 08. 1969. године.

Водени саобраћај

Брод је пловно средство које служи за превоз робе и путника (теретни и путнички бродови), за војне операције на водама (ратни бродови), за риболов (риболовни бродови), за обављање специјалних послова на мору и рекама (глибодери, бродови за полагање кабела, истраживачки бродови и сл.) и за обављање различитих задатака у вези с пловидбом (тегљачи, ледоломци, бродови-светионици итд.) Бродом се сматрају само већи пловни објекти, док се мањи називају чамцима. За разлику од сплавова, брод, као и чамац, има коритаст облик који му даје узгон потребан како би плутао на води.

Ваздушни саобраћај

Авион је ваздухоплов, чврсте конструкције и крила, са мотором. Изумитељи авиона су браћа Вилбур и Орвил Рајт (Wright), који су први људи који су успели да полете авионом. Масовно коришћење авиoна је започето крајем Првог светског рата. Бројчана надмоћ авијације се поготово одразила на исход Другог светског рата. Авиони се користе у цивилне и војне сврхе. У цивилнe сврхе они служе за превоз робе и путника, док за војне сврхе служе за одбрану територије и за напад неке земље.

Аеродрум је објекат ваздушног саобраћаја на који слећу и са којег узлећу авиони. На њему се врши улаз и излаз путника и утовар и истовар терета. Праћење и контролу ваздушног саобраћаја врши контрола лета.

Друмски саобраћај

Друмски саобраћај се одвија по путевима.

Пут је део земљишта, најчешће трака, који је припремљен за одвијање саобраћаја и који повезује две дестинације. У најширем смислу, путем се сматра свака површина на којој се одвија саобраћај.

Према значају за саобраћај путеви се у Србији разврставају на аутопутеве, брзе путеве (експрес путеве), магистралне путеве, регионалне путеве, локалне путеве, улице у насељу и некатегорисане путеве.

Аутопут представља највишу саобраћајну класу путева. То је пут намењен искључиво брзом моторном саобраћају који се обавља по физички раздвојеним једносмерним коловозима, са најмање две саобраћајне траке за сваки смер вожње. На њима влада режим непрекинутих токова. Овај режим, са високим степеном безбедности, удобности и брзине, остварује се конфорним пројектним и конструктивним решењима, уз обавезну примену денивелисаних укрштања.

Обавезно ограничење брзине на аутопутевима у Србији је 120 km/h.

Саобраћајни знакови

Саобраћајни знакови се деле на:

1. знакове опасности,

2. знакове изричитих наредби,

3. знакове обавештења,

4. допунске табле